Publikimet

LAJMET E FUNDIT

Kontakte tjera

KONTAKTE TE TJERA Adresa: LAGJIA E SPITALIT, PRISHTINË 10000, KOSOVË Centrali telefonik: +381 38 500 600 ZYRJA E DREJTORIT: +381 38 500 600 3232

KONTAKTI

Na Kontakto Address: Lagjia e Spitalit, Prishtinë 10000, Kosovë Phone: +381 38 500 600 Email: info@shskuk.org Emri Email Subjekti Mesazhi Kontakte te

SPITALET

SPITALET Spitali i Përgjithshëm në Mitrovicë Spitali i Përgjithshëm në Gjilan Spitali i Përgjithshëm në Pejë Spitali i Përgjithshëm në Ferizaj Spitali

NJESITE PERBERESE

NJËSITË PËRBËRËSE SHSKUK Qendra Klinike Universitare e Kosovës (QKUK) Qendra Kombëtare e Mjekësisë Sportive Spitali i Përgjithshëm në Gjilan Spitali i Përgjithshëm

Institucionet Cimi

QKSUK Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e Kosovës Historia e Institucionit tonë si iniciues dhe zbatues i veprimtarisë komplekse e moderne të arsimit,

TEST

CIMI

Historiku SHSKUK është formuar sipas Ligjit për Shëndetësi nga Qeveria e Republikës së Kosovës, përderisa Statuti i Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar

QKSUK

QKSUK Qendra Klinike Stomatologjike Universitare e Kosovës Historia e Institucionit tonë si iniciues dhe zbatues i veprimtarisë komplekse e moderne të arsimit,

Insitucione te tjera

Insitucione te tjera QKMPGJ Qendra Kombëtare e Mjekësisë së Punës Gjakovë   QKMS Qendra Kombëtare e Mjekësisë Sportive   QKT Qendra Kombëtare

12