Category Archive for "Raporte pune"

Raporti i punë Janar – Shtator 2015

Për ta parë raportin e punës së SHSKUK për periudhen Janar – Shtator 2015 kliko në linkun më poshtë Raporti i punës Janar –

Raporti i punë janar-mars 2015

Për ta parë raportin e punës së SHSKUK për periudhen janar-mars 2015 kliko në linkun më poshtë Raporti i punës Janar – Mars

Raport përfundimtar i punës nga SHSKUK 2014

Për ta parë raportin përfundimtar të punës së SHSKUK për vitin 2014 kliko në linkun më poshtë Raporti final 2014- SHSKUK