KLINIKA E ANESTEZIONIT DHE MIQ

 • Klinika KAMI ka gjithsejtë 207 punëtor
 • Prej tyre janë 39 Anesteziologë dhe 5 Shefa të Njësive
 • Teknik dhe punëtor mbështetës 163
 • Shërbimet i kryhen në 13 klinika te QKUK-së
 • Mjekime Intensive 4
 • Mbulojmë 36 salla operative aktive në QKUK
 • Në mjekime intensive 38 shtretër
 • Posedon 36 aparate Anestezie
 • Posedon 18 aparate te Ventilimit Mekanik
 • 18 monitorë
 • 5 aparate ndihmese
 • Gjatë vitit 2013 ka pasur 19,970 anestezione
 • 15,550 posoperative
 • 500 kontrolle preanesteziologjike
No Titulli Nr. Gjinia F Gjinia M
1. Drejtor 1 1
2. Shefa 5 1 4
3. Mjek Specialist 39 16 23
4. Kryeinfermier/e Klinike 1 1
5. Kryeinfermier reparti 6 5 1
6. Infermier 151 111 40
7. Ndimës infermier 4 4
207

Drejtor : Prof ass dr Nehat Baftiu
Kryeshef : dr Rexhep Gjyliqi
Shef i Anestezionit në Klinikën e Ortopedisë : dr Agron Balaj
Shef i Anestezionit në Klinikën e Kirurgjisë :dr Zana Bukosh
Shef i Anestezionit në Gjinekologji :dr Hysen Hyseni
Shef i Mjekimit Intesiv Qendror :dr Sokol Hajdini