KLINIKA E DERMATOVENEROLOGJISË

Shërbimi i  Dermatovenerologjisë  si Repart daton që nga viti 1959 në Spitalin e Përgjithshëm në Prishtinë, ndërsa në vitin 1972 u hap Klinika e Dermatovenerologjisë në kuadër të Fakultetit të Mjekësisë.
Është e vetmja qendër referente në Kosovë që ofron veprimtari shëndetësore, arsimore dhe kërkimore shkencore.
Veprimtaria shëndetësore e saj ngërthen ne vete Shërbimet ambulantore Poliklinike dhe Stacionare.

STRUKTURA ORGANIZITAVE E KLINIKËS DHE SHËRBIMET E OFRUARA POLIKLINIKE-DIAGNOSTIKE 

SHËRBIMI STACIONAR

 • Reparti i Fëmijëve
 • Reparti i Femrave
 • Reparti i Meshkujve

SHËRBIMET POLIKLINIKE-DIAGNOSTIKE 

 • Shërbimi i pranimit , triazhimit dhe informatave
 • Shërbimi Ambulantor Specialistik
 • Shërbimi i Venerologjisë
 • Terapia Fizikale
 • Dermatokirurgjia
 • Ekzaminimi Dermatoskopik
 • Shërbimi për Onkologji
 • Shërbimi për Estetike mjekesore
 • Shërbimi për Alergologji
 • Shërbimi për Mykologji
 • Shërbimi për Semundje Autoimune
 • Shërbimi për patologjinë e flokut dhe thonit
 • Shërbimi Laboratorik Mykologjik dhe Hematologjik

MENAXHMENTI I KLINIKËS SË DERMATOVENEROLOGJISË 

 • Drejtori i K inikës: Ass.Dr. Fatime Kokollari, Mr.Sci
 • Kryeinfermieri i Klinikës: MSc Muharrem Arifi

SHËRBIMI AMBULANTOR POLIKLINIK

 Shef i shërbimit Ambulantor Poliklinik: Dr. Enver T. Krasniqi
Kryeinfermiere e Shërbimit Ambulantor Poliklinik: Nexhmije Sallahu

Shërbimi i Venerologjisë
Shefe e Sherbimit të Venerologjisë : Dr. Suzana Hapciu

Shërbimi i Mykologjisë
Shefe e Shërbimit Mykologjik: Ass.Dr. Laura Pajaziti, Mr.Sci

SHËRBIMI STACIONAR
Reparti i Fëmijëve
Shef i Repartit: Ass.Dr. Ymrane Blyta, Dr.Sci
Kryeinfermiere e Repartit: Arjana Tasholli

Reparti i Femrave
Shef i Repartit: Dr. Emrush Hetemi
Kryeinfermiere e Repartit: Mimoza Hasanaj

Reparti i Meshkujve
Shef i repartit: Prof.Dr. Aferdita Daka
Kryeinfermiere e Repartit: Nazmije Magashi