Kirurgjinë pediatrike për momentin, ka 13 specialistë, prej tyre dy me titull akademik profesor dhe një asistent, katër me tituj shkencor mr.sc. dhe 7, PHD kandidat. Ka 6 specializantë te kirurgjisë pediatrike Ne klinike punojnë edhe 21 infermier/e. Për momentin janë 2 anesteziolog të përcaktuar për anestezionin e kirurgjisë së fëmijëve.. Këtu bëjnë stazhin specialistik specializantë nga kirurgjia e përgjithshme, pediatria,neonatologjia,ortopedia, urologjia etj dhe stazhin e mjekut të përgjithshëm. Kryejnë ushtrimet studentët e degëve të Fakultetit te Mjekësisë. Në vit mesatarisht trajtohen mbi 1700 pacientë të shtruar në repart; dhe kryhen mbi 1500 operacione me anestezion te përgjithshëm.

Mjeket tanë kanë qëndruar në qendra të ndryshme jashtë Kosovës për trajnime profesionale dhe kanë marrë pjesë në simpoziume të ndryshme. Në klinikë kemi organizuar disa work shope dhe simpoziume edhe me pjesëmarrje ndërkombëtare. Aktualisht Klinika e kirurgjisë pediatrike gjendet në krahun e majtë të katit perdhesë të ndërtesës se Klinikës së kirurgjisë.  Ka kapacitet prej 35 shtretër për pacientë. Kemi ne dispozicion dy salla operatore. Kemi ne dispozicion një ambulance specialistike ( për momentin është në repart për shkak te mbylljes së kompleksit të ambulancave specialistike).

Kemi një aparaturë të sofistikuar për endourologji, laparoskopi dhe cistoscopi e vendosur ne sallën e operacionit, një cistoskop (donacion nga Suedia). Në kuadër të Klinikës kemi themeluar njësinë e urodinamikes të implementuar nga IOM organizata Suedeze me seli në Kosovë, e cila është pajisur me uroflow aparat dhe me Bladder scan ultrasound me vlerë prej më shumë se 20.000 Euro. Në kuadër të këtij projekti që po vazhdon edhe për dy vitet e ardhshme stafi i përbërë nga kirurgjia pediatrike, nga pediatria dhe urologjia e te rriturve po merr pjesë aktive në trajnimin intensiv që po bëhet në Klinikën tonë dhe në Klinikën universitare të Lingkopingut të Suedisë, për të funksionalizuar dhe pavarësuar njësinë e urodinamikës që është deficitare në Kosovë dhe në rajon e që ka rëndësi shumë të madhe ne diagnostifikimin dhe trajtimin e fëmijëve me anomali të rënda urogjenitale dhe në mënyrë të veçante te fëmijëve me disfuksione urinare siç është fshikëza neurogjene, eneureza dhe disfunksionet tjera.

Rastet emergjente pranohen përmes Qendrës Emergjente; specialistët dhe specializantët participojnë në kujdestari 24 orë.

Rastet elektive pranohen përmes ambulancës specialistike dhe zyrës (administratës) se pranimit.

Kryejmë shërbime të konsiderueshme nga këto fusha:

  1. Kirurgjia neonatale
  2. Kirurgjia –abdominale pediatrike
  3. Urologjia pediatrike
  4. Onkologjia pediatrike
  5. Kirurgjia pediatrike emergjente dhe traumat e abdomenit dhe urotraktit
  6. Njësia e urodinamikes

Kushtet në të cilat zhvillohet veprimtaria e Klinikës tonë janë jo të kënaqshme ( ndajmë fatin e përbashkët me krejt Klinikën e kirurgjisë).

Për veprimtarinë profesionale:

Janë dy salla të operacionit të cilat nuk punojnë me kapacitetet të plotë për shkak te mungesës se anesteziologëve janë, janë pak për kërkesat e pacienteve dhe për numrin e mjekëve ne Klinikë.

SHËRBIMET QË NUK OFROHEN:

 Kardiokirurgjia pediatrike, neurokirurgjia pediatrike, trauma e sistemit Lokomotor, kirurgjia plastike dhe rekonstruktive e fëmijëve.

 Vizioni:

Ekziston projekti i ndërtimit te kirurgjisë pediatrike i cili do të vendoset në afërsi te ndërtesës se Klinikës së Pediatrisë; paraprakisht duhet te ndërtohet Klinika me tri salla operatore, me intenzive qendrore pediatrike ( ku do të jetë edhe pjesa për rastet kirurgjikale) dhe pjesa për pranimin e pacientëve. Parashikohen qe hap pas hapi të formohen të gjitha reparte kirurgjikale të moshës së fëmijëve ( moto është qe fëmijët duhet të jene në një spital të fëmijëve dhe jo te përzier me të rritur). Për t`u realizuar këto qëllime duhen ende kuadro, infrastrukture dhe pajisje të nevojshme, por në këtë moment mbi te gjitha theksojmë rendësin e VULLNETIT TE MIRË TË MENAXHMENTIT që duke e ndërtuar një klinike te kirurgjisë pediatrike të hartuar në projekt të hapen perspektivat e një organizimi bashkëkohor te trajtimit shëndetësor te fëmijëve.

Me ndërtimin e Klinikes së re do te mundësohet funksionalizimi i shërbimeve të reja në kuadër të
Klinikës së Kirurgjisë së Fëmijëve, parashihet themelimi i shërbimeve të reja nga këto fusha:

1.Kirurgjia neonatale

2.Kirurgjia –abdominale pediatrike

3.Urologjia pediatrike

 

Orari i ambulancës specialistike

DITA 9.00 – 10.00 h 10.00 – 11.00 h 11-12h
E HËNË Prof. Dr. Hasan Ahmeti Dr Baton Kelmendi
E MARTË Dr Mr.sc. Murat Berisha Dr Hysni Jashari Prof. Dr.Nexhmi Hyseni 
E MËRKURË Dr Mr.sc. Sejdi Statovci Dr. Ardian Shefkiu
E   ENJTE Dr. Izber Ademaj Dr.Mr.sc. Salih Graj                                                                               çevci Dr.sc. Sadik Llullaku
E   PREMTE Dr. Kujtim Ukeperaj Dr. Defrim Koçinaj Dr. Mr. sc. Gani çeku

 

PLANI I VJETOR I EDUKIMIT Të VAZHDUESHEM MJEKËSOR :

Për periudhën : 1 Janar 2014     deri 31 Dhjetor 2015                                                             

  1. Janar/shkurt. Live suregry workshop [ kohezgjatja 1 jave ]. Complex Congenital abnormalities of the urinary tract in Children and anorectal malformation- Ekipi i mjekeve Australian udhehequr nga Prof. Paddy Deëan, Dr padma Rao. Universiteti i Mleburnit.

 

  1. Prill 2015. workshop 5 ditor: Roli i Urodinamikes ne diagnostikimin e disfunksioneve te fshikzes urinare dhe Aplikimi i Defluksit. Ekipi i mjekeve Suedez ( Prof. Sven Metson, Prof Gunilla Mattsson, Prof Drott. Klinika Universitare ei Linkoping. Sëeeden

 

  1. Maj/ 2015. Simpozium i Kirurgjise se femijeve Kosove /Kroaci. Kosova/Croation Pediatric Surgery meeting

 

 

  1. Qershor 2015. Ëorkshop I Laparoskopise pediatrike. Trajnues : Prof nga Graz I Austrise dhe Roterdami I Holandës.

Me respect Prof Dr Nexhmi Hyseni

Data-Date Prezentuesi-Presenter TEMA-Topic
Tetor 05- 08.2014 Ëorkshop 5 ditor: Roli i Urodinamikes ne diagnostikimin e disfunksioneve te fshikzes urinare dhe Aplikimi i Dfluksit. Ekipi i mjekeve Suedez ( Prof. Sven Metson, Prof Gunilla Mattsson, Prof Drott. Klinika Universitare ei Linkoping. Sëeeden
05.10.2014 Cases to be presented by Dr. Valbona and Dr. Sadik Llullaku Meeting ëith the staff from both Clinics. Meeting ëith the colleagues from Urology for performing cystometries.
06.10.2014 Prof Gunilla Glad Mattsson Morning:lecture/ Meeting  nurses from both Clinics, “Ëhy is urodinamics important, diagnostic, folloë up”Afternoon: Visit of the scheduled patients ëith enuresis. Group discussion ëith parents, morning presentation might be used.
07.10.2014 Prof Sven   Mattsson Morning:lecture/ Meeting  nurses from both Clinics,” Hoë ëe can together help the patients ëith urodinamics.Afternoon: Visit of the scheduled patients ëith other bladder dysfunction. Group discussion  ëith parents, morning presentation might be used.
05-08.10.2014 Prof Drott Peder Deflux Injection 
Nentor/November , 2014 Dr. Mr.Sc.Gani Ceku Kryptorchismus
Nentor/November , 2014 Prof . Nexhmi Hyseni Dhembja akute dhe kronike abdominale te femijet
Dhjetor/December , 2014 Dr. Hysni Jashari Refluxi Vesicouretral dhe Infeksionet e traktit urinar.
Live suregry Ëorkshop. Complex Congenital abnormalities of the urinary tract in Children and anorectal malformation- Ekipi i mjekeve   Australian udhehequr nga Prof. Paddy Deëan. Universiteti i Mleburnit. Janar 2014
Janar/ January 2015 Prof Deëan Live demonstration of surgical procedure :
Janar/ January 2015 Dr Ardian Shefkiu Morbus Hirschprung
Shkurt/ Februaray 2015 Dr. Defrim Koqinaj Intersex disordres- DSD
Shkurt/ Februaray 2015 Prof Hasan Ahmeti  Stenoza e Qafes Pieloureterike kongj.
Mars/ March 2015 Dr.Sc. Sadik Llullaku Urodinamika Pediatrike
Mars/March 2015 Prof Nexhmi Hyseni  Hypospadias
Prill-April 2015 Dr Mr.Sc.. Murat Berisha Hernia Diaphragmalis
Prill-April 2015 Dr.Mr. Sc. Sejdi Statovci Anomalite Anorectale
Prill/Aprill 2015 Simpozium i Kirurgjise se femijeve Kosove /Kroaci.Kosova/Croation Pediatric Surgery meeting
Maj/ May 2015 Dr Mr.Sc.Salih Grajcevci Atresioni I ezofagut
Maj/ May 2015 Dr. Kujrim Ukeperaj Lendimet e melcise. shpretkes dhe te pankresit
Qershor/Jun 2015 Dr Baton Kelmendi Atresioni dhe stenoza e Duodenit
Qershor/Jun 2015 Dr Izber Ademaj Hygroma cysticum cong, cistat dhe fistulat kongjenitale te qafes
Tetor /October 2015 Ëorkshop I Laparoskopise Pediatrike. Pediatric Laparoscopic Ëorkshop
Tetor/October 2015 TEST PER SPECIALIZANT-EXAMS –RESIDENTS
Drejtori I klinikes; Prof Dr. Nexhmi Hyseni

 

 

 

 

Mjeket e Klinikes se kirurgjisë se fëmijëve

Emri/ Mbiemri i Mjekut Grada e kualifikimit KLINIKA
Nexhmi Hyseni MD, specialist, Prof. Dr. KIRURGJIA E FEMIJEVE
Hasan Ahmeti MD, specialist, Prof. assoc. KIRURGJIA E FEMIJEVE
Sadik llullaku MD, specialist, Dr.Sc. KIRURGJIA E FEMIJEVE
Sejdi Statovci MD, specialist  Mr.Sc KIRURGJIA E FEMIJEVE
Murat Berisha MD, specialist  Mr.Sc KIRURGJIA E FEMIJEVE
Salih Grajcevci MD, specialist  Mr.Sc KIRURGJIA E FEMIJEVE
Gani Ceku MD, specialist  Mr.Sc KIRURGJIA E FEMIJEVE
Kujtim Ukeperaj MD, specialist KIRURGJIA E FEMIJEVE
Ardian Shefkiu MD, specialist KIRURGJIA E FEMIJEVE
Defrim Koqinaj MD, specialist KIRURGJIA E FEMIJEVE
Isber Ademaj MD, specialist KIRURGJIA E FEMIJEVE
Baton Kelmendi MD, specialist KIRURGJIA E FEMIJEVE
Ali Aliu MD, specializant KIRURGJIA E FEMIJEVE
Arta Zeka MD, specializant KIRURGJIA E FEMIJEVE
Rrahim Breznica MD, specializant KIRURGJIA E FEMIJEVE
Alban Rushiti MD, specializant KIRURGJIA E FEMIJEVE
Besnik Maloku MD, specializant KIRURGJIA E FEMIJEVE

 

Edukim i vazhdueshëm infermieror

 

Nr. Titulli i temës Vendi i mbajtjes Ora e mbajtjes Data e mbajtjes Koha e zgjatjes Ligjeruesi Pjesëmarrësit
1 Komunikimi art i Infermieres në raport me pacientin Klinika Kirurgjisë Ped. 12:00 30.01.2015 45 min Antigona Gashi 20
2 Raporti motër-mjek Klinika Kirurgjisë Ped. 12:00 28.02.2015 45 min Antigona Fetahu 20
3 Larja e duarve dhe dorzat Klinika Kirurgjisë Ped. 12:00 29.03.2015 45 min Luljeta Zullufi 20
4 Penjët dhe drenat Klinika Kirurgjisë Ped. 12:00 26.04.2015 45 min Adifete Maxhuni 20
5 Klizmat pastruese Klinika Kirurgjisë Ped. 12:00 31.05.2015 45 min Ibadete Qyqalla 20
6 Kujdesi pre dhe postoperator i pacientit Klinika Kirurgjisë Ped. 12:00 28.06.2015 45 min Albina Aliu 20
7 Kujdesi i infermiereve tek trauma abdominale Klinika Kirurgjisë Ped. 12:00 26.07.2015 45 min Fitore Shaljani 20
7 Kujdesi i infermiereve tek Apendiciti dhe gjendja pas apendektomisë Klinika Kirurgjisë Ped. 12:00 30.08.2015 45 min Albina Aliu 20
9 Ushqyeshmëria e pacientit para dhe pas operacionit Klinika Kirurgjisë Ped. 12:00 27.09.2015 45 min Safete Shala 20
10 Perfuzomati Klinika Kirurgjisë Ped. 12:00 25.10.2015 45 min Myrvete Sopi 20
11 Njohja me analizat laboratorike dhe mënyra e marrjes së gjakut për analiza Klinika Kirurgjisë Ped. 12:00 29.11.2015 45 min Ganimete Beshiri 20
12 Sonda nazogastrike Klinika Kirurgjisë Ped. 12:00 27.12.2015 45 min Dr Ardiani/Nezakete Fazliu 20