Klinika e Kirurgjisë Abdominale  është pjesë përbërëse e QKUK-së, në kuader të SHSKUK-se, ku organizimi dhe funksionimi realizohet ne vartësi nga udhëheqja e kësaj klinike.

Kjo Klinikë ka funksionuar si repart i Kirurgjisë së Përgjithshmë  në fillim si spital i përgjithshëm nga viti 1957 i cili është transferuar në objektin e ri nga i vjetri që ka qenë pran hekurudhes, pastaj avansohet në Klinikë.

Me formimin e fakultetit të Mjeksis  1969 fillon që repartet e spitaleve të përgjithshme të avansohen  në Klinika  siq ka qenë Klinika e Kirurgjisë me te gjitha deget kirurgjike te cilat kane qene  me repartet e veta.

Nga data 01.06.2014 Klinika eshte ndare nga repartet tjera dhe eshte emruar Klinika e  Kirurgjisë  Abdominale.

Sherbimi administrativ ende është i përbashkët me QKUK

Menaxhmenti i  Klinikës së Kirurgjisë Abdominale përbëhet nga;

Drejtori Klinikes-Ass.Dr.Sci.Rifat Bajarami dr.med

  1. tel +37744-155-265

zyrtar 038-500-600-23-48

dr.rifatb@gmail.com

 

Kryeinfermierja e Klinikes –MA.Bach- Fëllënza Spahiu,

nr.tel    +37745-272-107

zyrtar 038-500-600-32-38

fllanzaspahiu@gmail.com

 

Klinika e Kirurgjis Abdominale disponon me këtë numër të përsonelit kirurg 32, infermiere 60, instrumentare 13, specializanta  14  total 119.

 Për momentin Klinika posedon me 70  shtretër që kemi kërkesë  të rritet numri i  tyre deri në 80 sa ishte para renovimit.

Klinika e Kirurgjise Abdominale  perbehet nga këto njesi  perberse te saje;

Repartet Klinike-

1.Laparaskopi,

2.Kirurgjia Esofago-gastrike, A

3.Kirurgjia e Parietit dhe Endokrine C

4.Kirurgjia  Hepato pancreatito biliare-HP

5.Kirurgjia Kolorektare

6.Sherbimi ambulantore me sallen e vogel

7.Blloku operatore – me dhomën e zgjimit, sterilizimin

8.Kabineti endoskspik(gastroskopi, rektoskopi,kolonoskopi, biopsi, trupat e huaj, dilatim i ezofagut, polipektomi,

ERCP papillotomia,sfinkterotomia,stentim i rrugve biliar

  1. 9. Qendra për trajnimin bazik kombetarë.

Fushëveprimtaria e Klinikes së Kirurgjisë Abdominale  është diagnostikimi dhe trajtimi kirurgjik i patologjive të abdomenit  dhe të  traumës abdominale.

Mirret me mjekimin e sëmundjeve  të ezogagut, mjekimi i semundjeve të lutkhit, zorrve te holla, kollonit dhe rektumit.

Mirret me mjekimim e semundjeve të mëlqis, të rrugve biliare, semundjet e pankreasit si dhe patologjia komplet e paretit abdominale  dhe retroperitoneumit duke përjashtuar traktin urinar,  gjandrat endokrine suprarenales, tiroides.

Punohen edhe reseksionet e ezofagut – ahallasioni, reksesionet e lukthit suptotale dhe totale, reseksionet e duodenit, zorrve të holla, hemikolektomit e anes te djatht, transferzit ,desendentit, reseksionit e sigmes, reseksionet  te ulta dhe te larta te rektumit, reseksionet segmentare te mëlqis dhe semundjet tjera operative të melqis, operacionet e rrugve biliare me derivacionet e nevojshme, operacionet e pankreasit duodenopakreaektomia cefalike(Wipl-i, Traveso-Longmire), reseksionet e trupit dhe bishtit të pankreasit, splenektomit, spelorafit, gjithashtu në pariet punohet të gjitha hernit të fituara ose post incizionale me rrjet ose pa të sipas rastit.

Mirret edhe me mjekimin e traumes së diafragmës në urgjence.

Dhe kemi filluar me reseksionin e Melqise e cila eshte bere ne muajin Mars 2017 Hepaektomi e majt tipike me lidhjien e tri strukturave kyqe qe jipen  ne literature.Ligimi i deges majt te venes porta , ligimi arteries se majt hepatike dhe  ligimi  doktusit biliar te majt.

Të gjitha veprimtarit  tjera që  i lejohet kirurgut të përgjithshëm mbrenda aftësive  profesionale.

Rastet emergjente pranohen përmes Qendrës Emergjente; specialistët dhe specializantët participojnë në kujdestari 24 orë.

Rastet elektive pranohen përmes ambulancës specialistike dhe zyrës (administratës) se pranimit.

1.Laparaskopi, nr.tel repart 038-500-600-30-18

Ass. Dr.Ismet Shaqiri  dr sc -Shef reparti-

ismetshaqiri@gmail.com  nr. 044-164 -263

Dr. Salih Krasniqi dr sc

drsalihkrasniqi@hotmail.com   nr. 044-130-856

Hava Vrapqani- Kryeinfermierja e repartit

nr.044-186-303

Ne repartin e Laparaskopis  ditet  ne sallen operatore jane te ndara nga repartet:

Te hanen – punon Kirurgjia  Hepato pancreatito biliare-(HPB)

Te marten -Kirurgjia e Parietit dhe Endokrine -(C)

Te merkuren- Kirurgjia Kolorektare (B)

Ejten – Kirurgjia Esofago-gastrike  (A)

Te premtren – ne menyre cirkulare  çdo reparte

               Kirurgjia Esofago-gastrike- (A)  nr.tel repart  038-500-600-35-17

 

                  Ass. Dr.sci .Rifat Bajrami dr. med  -Drejtor klinike

  1. tel +37744-155-265

            zyrtar 038-500-600-23-48

            dr.rifatb@gmail.com

         Dr.Preveza Abrashi  Shefe e repartit

         prevezaabrashi@gmail.com   nr.044-146-853 

     Dr.Afrim Tahiri-kirurg

dr.afrimi@hotmail.com            nr.044-162-470

Ass. Dr.Enver Fekaj mr sc -kirurg

enverfekaj@hotmail.com       nr. 044-279-296

Dr.Besim Sermaxhaj -kirurg

besimsermaxhaj@hotmail.com       044-240-058

Dr.Arber Morina -kirurg

drarbermorina@gmail.com   nr.044-230-997

Safete Rexha-Kryeinfermiere e repartit

safete_va@hotmail.com     nr.044-216-310

Kirurgjia Kolorektare (B) nr.tel repart 038-500-600-31-10

Prof. Asoc. Dr. Dalip Limani -shef reparti

daliplimani@hotmail.com   nr.044-155-626

 Ass. Dr.Skender Shabani dr.sc -shef i bllokut operator

skendershabani@hotmail.com nr 044-137-096

Dr.Fadil Beka  mr.sc  nr.044-444-140

Dr.Skender Murati mr sc   kirurg

murati44@hotmail.com    nr.044-130-862

Dr.Ferat Sallahu  dr sc – shef  Ambullanta Specialistike

feratsallahu@hotmail.com    nr.044599-991

Dr.Skender Zatriqi  dr. sc  kirurg

zatriqi@hotmail.com.     nr.044-110-925

Dr.Naser Plakolli mr sc  kirurg

drplakolli@hotmail.com   nr.044-166-816

Dr.Halil Tanaj mr sc  kirurg

htanaj@hotmail.com    nr  044-136-771

Dr.Dafina Mahmutaj mr sc  kirurge

dafinamahmutaj@hotmail.com   nr-044-233-443

Kirurgjia e Parietit dhe Endokrine -(C) nr.tel repart 038-500-600-31-08

 Dr.Faton Hoxha  dr sc – shef repartit

044-116-849

 Dr Kushtrim Gashi  kirurg

drkushtrim@hotmail.com nr.044-172-801

Ass. Dr.Floren Kavaja  dr sc -kirurg

nr.044-146-227.

Ass. Dr.Shemsedin Hashani  mr sc  kirurg

shemihashani@gmail.com     nr-044-206-381

Dr.Bedri Braha  mr sc  kirurg

bedribraha@gmail.com   nr.044-219-893

Dr.Rrustem Musa  kirurg

nr.044 147075

Dr.Arsim Ajeti  kirurg

arsim_ajeti@hotmail.com    nr.044-480-455

Rrahime Kika- Kryeinfermiere e repartit

044-193-413

Kirurgjia  Hepato pancreatito biliare-(HPB) nr.tel repart 038-500-600-32-69

 Dr.Adem Rrusta- shef reparti

ademrrusta2015@gmail.com nr.044-610-986

 Dr. Ilir Kafexholli  mr.sc

ilir.kafexholli@hotmail.com  nr044-111-374

Dr.Vesel Skenderi

veselskenderi@hotmail.com  nr.044208-898

Ass. Dr. Besnik Bicaj  mr sc – shef i Kabinetit  te Endoskopis-ERCP

besnikbicaj@yahoo.com  nr.044-116-751

 Dr. Lulzim Salihu

lulisalihu64@yahoo.com  nr.044-129-677

Dr. Driton Komoni

dritonkomoni@hotmail.com 044-186-573

Ass. Dr. Astrit Hamza dr.sc

astrit.hamza@uni-pr.edu

astrithamza@yahoo.com  nr.044-385-474

Fatmire Kavaja- Kryeinfermiere e repartit

044-251-659

 Kabineti endoskspik(gastroskopi, rektoskopi,kolonoskopi, biopsi, trupat e huaj, dilatim i ezofagut, polipektomi, ERCP papillotomia,sfinkterotomia,stentim i rrugve biliar

 nr.tel repart 038-500-600-32-13

 Ass. Dr.Besnik Bicaj  mr. sc – shef i Kabinetit  te Endoskopis-ERCP

besnikbicaj@yahoo.com  nr.044-116-751

 Dr.Halil Tanaj mr.sc  kirurg

htanaj@hotmail.com    nr  044-136-771

Dr.Faton Hoxha  dr.sc – shef repartit

044-116-849

Ass. Dr.Floren Kavaja  dr.sc -kirurg

nr.044-146-227.

 Dr.Afrim Tahiri- kirurg

nr.044-162-470

Florim Osmani-Kryeinfermier i  Kabinetit te Endoskopise-ERCP

florim.osmani@hotmail.com  nr.044-426-758