Klinika e ortopedisë si njsëi organizative që luan rol në realizimin e veprimtarisë shëndetësore, arsimore dhe kërkimore- shkencore. Si klinikë funksionon si pjesë përbërëse e sistemit shëndetësor brenda Qendrës Klinike Universitare te Kosovës nga qershori i viti 1999, kurse nga viti 1953 si repart në kuadër të Klinikës së Kirurgjisë.

Ky institucion ofron shërbime shëndetësore në lëmine e ortopedisë përmes diagnostikimit , trajtimit te traumës se sistemit lokomotor të të rriturit dhe fëmijët, sëmundjeve kongjenitale, aloatroplastikes, traumës spinale, te komplikimeve te ndryshme shëndetësore ortopedike.
Klinika realizon edhe misionin e nivelit terciar të ortopedisë në nivel shërbimi universitar si dhe zgjedh të gjitha rastet e problematikes se Ortopedisë Pediatrike dhe Traumatologjisë Lokomotore tek fëmijët , si dhe tek te rriturit, shërbime komplet që nga kontrolli i parë mjekësor, operacioni dhe deri tek rehabilitimi.
Ne ketë klinikë ne kuadër të shërbimit ambulantor vizitohen mbi 14.000 pacientë, trajtohen mbi 4000 fraktura në vit në mënyrë konzervative, në mënyrë kirurgjikale mbi 1400 fraktura. Mbi 500 operacione janë elektive, ku vendin kryesor e zë arthroplastika, ndërhyrjet ne sëmundjet kongjenitale te fëmijet dhe të rriturit. Shërbimi i Ortopedisë ka 3 sallat e veta brenda bllokut operator, dhe është e pajisur me 3 C-Arm, setin e plotë të artroskopisë, setin e plotë të vendosjes së protezave, setet per trauma, sharra oshilante etj.
Udhëheqja dhe personeli i Klinikës
Klinika udhëhiqet nga Drejtori i Klinikes – Dr Arber Tolaj – Ortoped, dhe ka gjithsejtë 8 Shefa të njësive, 27 mjekë specialistë, kryeinfermiere 6, dhe 45 infermiere, pra ka gjithsejtë 102 të punësuar, që i takojnë personelit shëndetësor.

Repartet
Në kuadër të Klinikës së Ortopedisë, veprojnë 8 reparte të ndryshme qe udhëhiqen nga:
• Traumatologjia e përgjithshme- Dr. Xhemajl Selmani
• Ortopedia e përgjithshme- Sami Delijaj
• Ortopedia rekonstruktive- dr. Cen Bytyqi
• Ortopedia e fëmijëve- dr. Faton Morina
• Traumatologjia e fëmijëve- Dr. Arben Grazhdani
• Ortopedia e tumoreve dhe infeksioneve- Dr. Basri Ibrahimi
• Blloku operativ- Dr.Blerim Qosaj
• Ambulanca specialistike- Dr. Merkur Dobroshi
Në kuadër të klinikës ekzistojnë 103 shtretër që janë të shpërndara në 23 dhoma për pacientë.
Shërbimet që ofrohen
Klinika e ortopedisë i ofron të gjitha shërbimet mjekësore nga fusha e Ortopedisë dhe e Traumatologjisë Lokomotorë duke filluar qe nga shërbimet e përsosura mjekësore në fushën e kirurgjisë së eshtrave-nyjeve, ku mund te theksojmë ndërhyrjet me metoda minimale invazive të shumicës së thyerjeve të ekstremiteteve te sipërme dhe të poshtme nëpërmjet të intramedulareve, te cilat janë metoda te reja kirurgjike;

Realizojmë ndërhyrjet te lëndimet dhe thyerjet e unazave te boshtit kurrizor;
Realizojmë ndërhyrjet rekonstruktive në ekstremitetet e sipërme dhe të poshtme ;
Vendosim implantet artificiale në kërdhokulla, gjunjë (artroplastika );
Realizojmë artroskopinë e gjurit, dhe krahut, si dhe ligamentoplastiken e gjurit, me ane te artroskopit;

I mjekojmë lëndimet dhe dëmtimet sportive si dhe sindromit të mbingarkesës së sistemit të lëvizjes;
Ne ortopedinë e fëmijëve realizojmë shumicën e ndërhyrjeve, si ato te natyrës kongjenitale ne kërdhokulla , shputa, gjunjë, poashtu traumatologjinë e sistemit lokomotor te fëmijët, si dhe ndërhyrjet rekonstruktive ne fëmijë;
Ofrojmë mjekimin e infeksioneve dhe patologjisë se tumoreve te sistemit lokomotor.
Shërbimet ortopedike konsultative-specialistike
Klinika i ofron shërbimet e kontrollit specialistik, dhënien e mendimit profesional nga fusha e ortopedisë dhe traumatologjisë për sistemin lokomotor ne bashkëpunim me Institutin e Patologjisë dhe atë të Onkologjisë, si dhe mendime të tjera nga fusha e ortopedisë dhe traumatologjisë
Shërbimet e tjera:
Përveç kontrollit klinik bëjmë edhe diagnostifikimin e sistemit lokomotor me ultratingull, diagnostifikimin radiologjik të sistemit loko-motorik si dhe analizat laboratorike për pacientët.
Shërbimet qe ofrohen jane :
Ortopedi pediatrike
Traumatologji lokomotore tek fëmijët
Kirurgji rekonstruktive te sistemit lokomotor te fëmijët dhe te rriturit
Endoprotetizimet totale koksofemorale dhe gjurit
Kirurgjia e menisqeve
Ligamentoplastika e gjurit
Kirurgji e anesive të sipërme
Trajtim jokirurgjikal në fushën e pedologjisë
Ndërhyrje reparative dhe korrigjuese të traumave
Ndërhyrje reparative dhe korrigjuese të anomalive të lindura
Intervenime dhe trajtime onkologjike të sëmundjeve tumorale muksuloskeletore
Arthroskopia e gjurit dhe krahut
Protezat parciale te kërdhokullës pas traumës
Ultrazëri i kërdhokullave tek fëmijët
Trajtimi i thyerjeve të kockave
Trajtimi i anomalive të lindura dhe të fituara të gjymtyrëve
Zgjatja e gjymtyrëve
Ne kuadër te shërbimit tone funksionon edhe ambulanta specialistike me te gjitha sherbimet e saj, 5 dite ne jave, te hënën deri te premten.
Tel: 038 500 600 3053 per informata
Tel: 038 500 600 2712 zyra e Drejtorit
Nr. EM Emri Mbiemri Viti i lindjes Pozita udheheqese Repartet
1 EM00078307 Abdulla Shaqiri 24.01.1967 Mjek specialist Rep. Tumore dhe infeksione
2 EM00032315 Adifete Sherifi 17.09.1982 Infermiere
3 EM00122949 Agime Hyseni 28.09.1973 Infermiere
4 EM00032129 Ajfere Hashani 13.10.1982 Infermiere
5 EM00032280 Albana Krasniqi 16.05.1984 Infermiere
6 EM00130160 Albana Cakaj 15.09.1983 Infermiere
7 EM00030383 Arben Grazhdani 01.12.1958 Shef i repartit Shef rep. Traumatolo. e femijeve
8 EM00041744 Arber Tolaj 07.08.1970 Drejtor Rep Rekonstruktiv
9 EM00030462 Astrit Xhaferi 15.07.1979 Infermiere
10 EM00044251 Avdullah Fazliu 22.12.1962 Mjek specialist Ort e pergjithshme
11 EM00039705 Avni Xhafa 10.02.1971 Mjek specialist Rep Ort e Femijeve
12 EM00029944 Bahri Gjyshinca 20.09.1965 Mjek specialist Ort e pergjithshme
13 EM00030395 Basri Ibrahimi 20.03.1958 Shef i repartit Shef. rep. Tumore dhe infeksione
14 EM00030393 Bekim Hetemi 23.01.1974 Infermiere
15 EM00032091 Bekim Syla 1.07.1976 Infermiere
16 EM00032314 Besa Prebreza 16.09.1977 Infermiere
17 EM00030437 Blerim Qosaj 22.03.1966 Shef o bllokut oper Shef I bllokut operativ
18 EM00122948 Bukurije Osmani 22.10.1968 Infermiere
19 EM00005007 Cen Bytyçi 31.08.1957 Shef i repartit Shef rep Rekonstruktiv
20 EM00078315 Davud Xhigoli 21.01.1966 Mjek specialist Rep Rekonstruktiv
21 EM00030448 Drita Shala 06.04.1971 Infermiere
22 EM00032173 Dritan Nura 23.06.1983 Infermiere
23 EM00078293 Fadil Muhadri 26.02.1966 Mjek specialist Traumatologjia e pergjith
24 EM00117833 Fatime Korça 01.03.1985 Infermiere
25 EM00032121 Fatmire Zeneli 25.08.1980 Kryeintrumentare Blloku operativ
26 EM00005275 Faton Morina 28.06.1956 Shef o repartit Shef . Rep Ort e Femijeve
27 EM00030917 Ferat Kelmendi 09.08.1964 Infermiere
28 EM00030103 Fexhrije Jonuzi 21.09.1958 Intrumentare
29 EM00134947 Fikrije Xhelili 23.03.1981 Intrumentare
30 EM00078281 Gani Jashanica 22.05.1967 Mjek specialist Re. Traumatolo. e femijeve
31 EM00112125 Hafize Hamza 01.09.1985 Infermiere
32 EM00078297 Haki Prebreza 17.05.1965 Mjek specialist Rep Rekonstruktiv
33 EM00109664 Halime Dedushi 09.09.1983 Infermiere
34 EM00030432 Hanife Ramadani 22.02.1955 Intrumentare
35 EM00032234 Hasime Gashi 17.05.1982 Infermiere
36 EM00032668 Haxhi Krasniqi 21.08.1978 Infermiere
37 EM00030101 Hyra Obërtinca 05.01.1962 Infermiere
38 EM00078208 Ibadete Mehmeti 24.08.1977 Infermiere
39 EM00030351 Igballe Aliu 05.05.1968 Intrumentare
40 EM00099574 Ismet Klinaku 25.04.1970 Mjek specialist Rep Ort e Femijeve
41 EM00117721 Kemajl Bajraliu 29.04.1970 Mjek specialist Rep. Tumore dhe infeksione
42 em00117284 Lirie Kryeziu 08.03.1983 Intrumentare
43 EM00030362 Luljeta Osmani 20.08.1980 Kryeinfermiere reparti Rep Ort e Femijeve
44 EM00031371 Luljeta Haliti 25.01.1977 Infermiere
45 EM00135257 Luljeta Gashi 19.08.1984 Infermiere
46 EM00030468 Magbule Zhitia 20.09.1980 Infermiere
47 EM00109143 Majlinda Trupaj 26.05.1986 Infermiere
48 EM00037804 Majlinda Qovanaj 19.04.1982 Infermiere
49 EM00030417 Makfire Llugiqi Demolli 15.05.1980 Infermiere
50 EM00030466 Mejreme Zeneli 13.09.1971 Intrumentare
51 EM00030374 Merkur Dobroshi 05.06.1962 Shef Amb spec Shef. Amb Specialistike
52 EM00117521 Mevlyde Lutfiu 14.01.1978 Infermiere
53 EM00078148 Milazim Haxholli 06.04.1965 Mjek specialist Traumatologjia e pergjith
54 EM00032233 Mimoza Jetullahu 15.04.1981 Intrumentare
55 EM00032076 Minire Sylejmani 12.04.1961 Kryeinfermiere reparti Re. Traumatolo. e femijeve
56 EM00030357 Miradie Hoti 28.04.1964 Kryeinfermiere reparti Traumatologjia e pergjith
57 EM00112124 Mirlinda Sadiku 20.06.1979 Infermiere
58 EM00030366 Mustafë Canolli 28.12.1975 Infermiere
59 EM00127904 Mustafë Çela 20.12.1975 Infermiere
60 EM00030403 Myrvete Dushi 02.12.1963 Kryeinfermiere e Amb Amb Specialistike
61 EM00030387 Myzafete Veseli 28.02.1975 Infermiere
62 EM00029772 Pleurat Sejdiu 03.04.1963 Mjek specialist Traumatologjia e pergjith
63 EM00125061 Pranvera Kadriu 20.03.1984 Infermiere
64 EM00130159 Qamile Sylejmani 11.05.1977 Infermiere
65 EM00078951 Qefsere Aliu 23.12.1983 Infermiere
66 EM00062689 Qerim Kida 25.03.1975 Mjek specialist Rep. Tumore dhe infeksione
67 EM0031215 Remzie Ejupi 27.06.1961 Sterilizante
68 EM00078284 Ridvan Krasniqi 02.01.1970 Mjek specialist Rep Ort e Femijeve
69 EM00005134 Sabit Sllamniku 04.09.1967 Mjek specialist Rep. Tumore dhe infeksione
70 EM00030465 Safet Zeka 05.10.1980 Infermiere
71 EM00030368 Sami Delijaj 01.11.1967 Shef I repartit Shef rep. Ort.e pergjithshme
72 EM00030415 Sanije Gashi 19.01.1959 Kryeinfermiere e Klinikes
73 EM00032125 Selvije Miftari 20.04.1980 Infermiere
74 EM00113614 Shemsije Zeqiri 08.07.1971 Infermiere
75 EM00032422 Shqipe Maloku 01.07.1982 Intrumentare
76 EM00135259 Shqipe Kaqiu 05.01.1983 Infermiere
77 EM00030364 Shyhrete Kadriu 25.11.1962 Infermiere
78 EM00061413 Skender Ukaj 02.05.1969 Mjek specialist Ort e pergjithshme
79 EM00030385 Skender Hajdari 10.11.1977 Infermiere
80 EM00030444 Suzana Sadriu 13.03.1978 Infermiere
81 EM00032648 Syleme Hajdari 02.03.1984 Infermiere
82 EM00114875 Valdete Hasanaj 01.08.1977 Infermiere
83 EM00030363 Vjollca Binçe 10.08.1969 Mjeke specialiste Re. Traumatolo. e femijeve
84 EM00030463 Vjollca Zariqi 01.06.1975 Infermiere
85 EM00032077 Vjollca Shabani 10.04.1981 Infermiere
86 EM00109125 Vjollca Haziri 23.10.1982 Infermiere
87 EM00030396 Vlora Ibrahimi 27.05.1969 Kryeinfermiere reparti Ort e pergjithshme
88 EM00110327 Vlorë Gerbeshi 08.04.1970 Infermiere
89 EM00012989 Xhavit Gashi 01.05.1974 Mjek specialist Traumatologjia e pergjith
90 EM00030443 Xhavit Rushiti 15.04.1979 Infermiere
91 EM00030447 Xhemajl Selmani 17.10.1965 Shef o repartit Shef. rep Traumatologjia e pergjith
92 EM00030461 Xhevrije Elshani 16.02.1957 Infermiere
93 EM00039272 Zahide Gashi 19.07.1978 Infermiere
94 EM00032075 Zekije Shala 14.12.1966 Kryeinfermiere reparti Rep Rekonstruktiv
95 EM00030353 Zyrifa Bajrami 23.11.1963 Infermiere