KLINIKA E  NEFROLOGJISË

Klinika e Nefrologjise eshte njësi organizative e SHSKUK/QKUK e dale nga Klinika e semundjeve te brendehme ne baze te nenit 12 pika 3.10 te Statutit te QKUK-se te aprovuar nga themeluesi – Ministria e Shendetesise e Republikes se Kosoves.
Klinika e Nefrologjise shfrytezon hapesirat e tashme te ish Sherbimi te Nefrologjise dhe HD ne kuader te ish Klinikes Ineterne, kati IV dhe aneksi te ndertuar te katit perdhese te ish Klinike Interne me dhoma te semureve, nyjet sanitare sipas standardeve, zyret e personelit shendetesor si dhe kabineti per qasje te eneve te gjakut, (plasimi i KVQ, aplikimi i AV – fistulave)

Drejtoria e Klinikes se Nefrologjise:

 • Drejtori i Klinikes se Nefrologjise:  dr. sci.  Venera Hasangjekaj
 • Kryeinfermierja Klinikes se Nefrologjise: Zonja Ilimije Mustafa – Ahmeti
 • Administratorja e Klinikes se Nefrologjise: Zonja Valbona Gashi
 • Kolegjiumi i klinikes se Nefrologjise

Menagjimi i klinikes do te jete:

 • Shefi i Repartit te Nefrologjise: prof ass dr sci Ibrahim Rudhani

 •   Kryeinfermieria e Klinikes se Nefrologjisë: Z Ilimije Mustafa – Ahmeti, U.D.                                     
 •   Kolegjiumi i klinikes se Nefrologjise ( i perbere nga drejtori i klinikes dhe Shefat e reparteve dhe kryeinfermierja e klinikes se Nefrologjise)
 1. Reparti i Nefrologjise me hipertension, 24 shtreter, 4 mjeke dhe 7 infermiere
 2. Njesia e hypertensionit me 4 shtreter, udhehiqet nga mjeket e reparti dhe infermieret e repartit paraqet njesine e diagnostkimit dhe trajtimit te hipertensionit renovaskular.
 3. Njesia gysemintenzive me 4 shtreter, udhehiqet nga mjeket e reparti dhe infermieret e repartit paraqet kujdesin intenziv dhe mjekimin me infuzione transfuzioone oksigjenoterpa, gjendjet komatoze dhe prekomatoze te semureve uremike, terrapine me imunosupresiv dhe kimioterapine.
 4. Njesia per semundje nefrologjike si atyre herediatare (trasheguese), semundjeve sistemike, Glomerulopative,
 5. Njesia e kabinetit Eko diagnostik dhe intervent si biopsia e veshkes per diagnostikim dhe trajtim si dhe punksioni i kistave.
 6. Njesia e Dializes peritoneale ka 1 shrat  ku punohet me 4 nderrime nje mjek kujdestar dhe nje inefrmiere
 7. Ambulanaca specialistike Nefrologjike si dhe e posttransplatuarve kryhen vizita ambulatore specialistike, vizita konsultative ne Qendren Emergjente si dhe ne te gjitha klinikat e QKUK,  dhe percjelleja e te semuarve per mjekim te vazhdueshme si dhe diagnostike laboratorik dhe ultrasonografike.
 8. Reparti i Hemdodializes ka gjithsej 65 shreter, 7 mjeke dhe 45 inefrmiere
 9. Njesia e Hemodializes akute ka 4 aparate, nje mejk dhe nje infermier ku trajtohen rastet akute me HD.
 10. Njesia e Hemodializes kronike (1) ka 44 aparate ku punojn ne tri turne (nderrime) dy mjeke, 34 inefrmiere, 2 serviser.
 11. Njesia e Hemodializes kronike (2) ka 15 aparate ku punojn ne dy turne (nderrime), nje mjek, 11 infermiere, 2 serviser.
 12. Kabineti per Qasje te eneve te gjakut ka nje shtrat kirurgjik, 2 infermiere dhe nje mjek kujdestar.
 1. Ne raste emergjente kryhen punet e permendura sipas organizimit ne Klinike si qe eshte gatishmeria nje javore e ekipeve mjekesore nje mjek nje infermiere dhe nje teknik i aparateve

PS: Qendra (1) HD eshte me seli ne QKUK kurse qendra e HD (2) eshte me seli ne Kodren e Trimave – Prishtine

 1. Shef i Reparti te Nefrologjise me hipertension, kujdesit gjysemintenziv dhe Dispanzerit (ambulances specialistike)

Nefrologjike eshte: Prof ass dr sci Ibrahim Rudhani
     Pergjegjes  i dializes peritoneale: dr Venar Hasangjekaj, mr sci – interniste – nefrologe

 • Pergjegjese e HD kronike: dr Shpresa Sllamniku – Syla, interniste – Nefrologe                                  
 • Pergjegjese e Dializes akute Kabinetit invaziv: dr Hajrije Korqa-Zatriqi, mr sci, interniste-nefrologe
 • mjeket tjere te repartit te Hemodializes nje (1) jane:
  • dr Siada Selmani, interniste – subspecializante
  • dr Saud Imeri, internist – subspecializant
  • dr Miloreta Tolaj, Avdiu, interniste – nefrologe
  • dr Mirlinda Ajeti, interniste – HD 2 (sipas orarit te punes ne kete qender) e sipas nevojes e zevendesojne mjeket e grupit perkates.

Kujdestari e Klinikes se Nefrologjise organizohet bashkarisht nga mjeket e Klinkes  se Nefrologjise,
Hematologjise, Reumatologjise dhe Endokrinologjise sipas orarit te percaktuar paraprakisht.
PS: Gjate tere mujit ekziston orari i gatishmerise se personelit shendetesor dhe teknik per nevoja te HD akute qe mbulohet nga personeli i Klinikes se Nefrologjise.

VII.  Gjithsej numri i stafit punues ne Kliniken e Nefrologjise eshte:

 • Mjeke subspecialist 8
 • Mjeke specialist  3
 • Infermiere 56
 • Serviser (punetor teknik per mirmbajtje te aparatures se HD), 4 –  2 ne QKUK dhe 2 ne Koder te Trimave
 • Dy punetore ndihmes (bartes)

PS:

 • Ne ambulancen specialistike nefrologjike dhe ate per percjelljen e te post transplantuarve te veshkes punojne mjeket sipas orarit te caktuar paraprakisht nga drejtori i klinikes bashke me Kolegjiumin e nefrologjise.
 • Orari i Gatishmerise per mbulim te sherbimeve te veqanta te Nefrologjise gjate nje muaji behet nga drejtori i klinikes.
 • Ne çdo repart parashihet te kete shefin i cili i pergjigjet drejtorit te Klinikes se Nefrologjise, po ashtu çdo repart duhet te kete kryeinfermireret qe i pergjigjen Kryeinfermieres se Klinies se Nefrologjise

Legjenda:

 • Hemodializa (1) eshte e vendosur ne hapsirat e QKUK
 • Hemodializa (2) eshte e vendosur ne Kodren e Trimave

Propozimet e klinikes jane:
Te organizohen kujdestarit te veçanta ne nivel te Klinikes se Nefrologjise per shkake te specifikave te punes ne hemodialize
Te aprovohet propozimi per nje kryeinefrmiere ne nderrimin e pasdites ne HD nga se ka afersisht 15 infermiere ne kete nderrim
Te shtohet edhe nje nderrim i infermiereve (4  infermiere ) per repartin e Nefrologjise pasi kryehet dializa peritoneale dhe te planifikohet kujdesi gjysemintenziv dhe te paguhet koha e gatishmerise si teresi. 

Lista me emrate e stafit mjekesor dhe jo mjekesor te klinikes se Nefrologjise

Nr Emri dhe mbiemri Pozita dhe aktivitetet ne kliniken e Nefrologjise
1 Prof.ass.dr. Ibrahim Rudhani shef  i repartit në nefrologji
2 Dr. Venera Hasangjekaj, mr.sci UD. Drejtor Nefrologji-  Mjeke specialiste në nefrologji
3 Dr. Hajrije Zatriqi, mr.sci Mjek ne HD qendra 1
4 Dr. Shpresa Sllamniku Mjek ne HD qendra 1
5 Dr. Saud Imeri Mjek ne HD qendra 1
6 Dr. Siada Kastrati Mjek ne HD qendra 1
7 Dr. Mimoza Berbatovci Mjek ne repartin e Nefrologjise
8 Dr. Vjollca Godanci Mjek ne repartin e Nefrologjise
9 Dr. Miloreta Tolaj Mjek ne HD qendra 1
10 Dr.Mirlinda Ajeti Mjek ne HD qendra 2
11 Ilmie Mustafa -Ahmeti Kryeinfermiere e Klinikes  se Nefrologjise
12 Hasime Zeneli Kryeinefrmiere e repartit te nefrologjise
13 Drita Leci Infermiere e repartit te Nefrologjise
14 Albana Zeqa Infermiere e repartit te Nefrologjise
15 Makfire Gashi Infermiere e repartit te Nefrologjise
16 Shera Bytyqi Infermiere e repartit te Nefrologjise
17 Miradije Sadiku Infermiere e repartit te Nefrologjise
18 Ylbere Mulaj Infermiere e repartit te Nefrologjise
19 Sabile Muji Infermiere e repartit te Nefrologjise
20 Merita Sinanai Infermiere e repartit te Nefrologjise
21 Nezahate Potoku Infermiere e repartit te Nefrologjise
22 Nazmije Syla Infermiere e repartit te Nefrologjise
23 Aferdita Imeri Infermiere e ambulances specialistike  Nefrologjike
24 Murtez Jashari Kryeteknik i repartit i Hemodialies
25 Abit Zeqiri Teknik i repartit i Hemodialies
26 Salihe Pacolli Infermiere ne Hemodialize
27 Batishahe Grajcevci Infermiere ne Hemodialize
28 Ferdane Gervalla Infermiere ne Hemodialize
29 Zekie Sadiku Infermiere ne Hemodialize
30 Fikrije Qorolli Infermiere ne Hemodialize
31 Lumnije Ademi Infermiere ne Hemodialize
32 Shkurte Dubova Infermiere ne Hemodialize
33 Sami Nuredini Techinician on Hemodialysis
34 Evgjenije Pajaziti Infermiere ne Hemodialize
35 Melihate Gashi Infermiere ne Hemodialize
36 Imrane Zeqiri Infermiere ne sallen e intervenimeve ne Hemodialize
37 Sheqere Berisha Infermiere ne sallen e intervenimeve ne Hemodialize
38 Valbona Mollopolci Infermiere ne Hemodialize
39 Njomeza Maliqi Infermiere ne Hemodialize
40 Blerina Fetahu Infermiere ne Hemodialize
41 Hanife Topalli Infermiere ne Hemodialize
42 Nurie Demolli Infermiere ne Hemodialize
43 Ajete Neziri Infermiere ne Hemodialize
44 Vjollca Rexhepi Infermiere ne Hemodialize
45 Lirime Hoxha Infermiere ne Hemodialize
46 Xhevahire Dukaj Infermiere ne Hemodialize
47 Ibadete Ibrahimi Infermiere ne Hemodialize
48 Iliriana Berisha Infermiere ne Hemodialize
49 Naime Dragusha Infermiere ne Hemodialize
50 Fatime Berisha Infermiere ne Hemodialize
51 Lirije Sopjani Infermiere ne Hemodialize
52 Mevlude Arifi Infermiere ne Hemodialize
53 Kimete Hasani Infermiere ne Hemodialize
54 Vezire Avdili Infermiere ne Hemodialize
55 Besa Muasaj Infermiere ne Hemodialize
56 Safete Ismajli Infermiere ne Hemodialize
57 Luljeta Musliu Infermiere ne Hemodialize
58 Ismet Mulolli Teknik e aparateve ne  Hemodializes
59 Xhevat Haliti Teknik e aparateve ne  Hemodializes
60 Fatmire Ahmeti Kryeinefrmiere e repartit te hemodializes ne  Kodren e Trimave – Prishtine
61 Drita Gashi Infermiere ne Hemodialize
62 Halide Ademi Infermiere ne Hemodialize
63 Shpresa Jakupi Infermiere ne Hemodialize
64 Njomeza Mehmeti Infermiere ne Hemodialize
65 Berat Maloku Teknike ne Hemodialize
66 Lindita Gashi Infermiere ne Hemodialize
67 Nazmije Elezi Infermiere ne Hemodialize
68 Mihrije Hasani Infermiere ne Hemodialize
69 Valdete Behrami Infermiere ne Hemodialize
70 Bukurije Osmoni Infermiere ne Hemodialize
71 Naser Krasniqi Teknik e aparateve ne  Hemodializes
72 Alban Hasani Teknik e aparateve ne  Hemodializes
73 Alban Hasani Teknik e aparateve ne  Hemodializes