Kryqi i Kuq i Kosovës ndihmon Klinikën Emergjente me ekipe vullnetare

Aug 07, 2018
Shpend Fazliu

Është nënshkruar Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar i Kosovës (SHSKUK), Klinikës Emergjente dhe  Kryqit të  Kuq të Kosovës, në lidhje me Pilot Projektin  për formimin e  ekipeve vullnetare për Ndihmë të Parë nga Kryqi i Kuq i Kosovës, ndihmesë për Klinikën Emergjente.

Nënshkrimin e Memorandumit e bënë drejtori i përgjithshëm i SHSKUK-së, dr. Basri Sejdiu,  Znj. Feride Hyseni, kryetare e Kryqit të Kuq të Kosovës dhe dr. Basri Lenjani, drejtor i Shërbimit Emergjent në QKUK.

Marrëveshja parasheh formimin e ekipeve vullnetare të Ndihmës së Parë nga Kryqi i Kuq i Kosovës për Klinikën Emergjente, me  qëllim  që të ofrojë kujdes  themelor për të sëmurë dhe të lënduar nga qasja e parë e pranimit, vendosjen ne barelë, karrocë, dhe bartjen e tyre deri në dhomat e monitorimit, observimit, diagnostikimit  dhe  trajtimit.

Poashtu, parashihet të sigurohet bashkëpunimi efektiv mes Shërbimit Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës,  Klinikës  Emergjente dhe  Kryqit të  Kuq të Kosovës, në lidhje me edukimin, trajnimin, certifikimin dhe licencimin e ekipeve vullnetare të Ndihmës së Parë të Kryqit të Kuq të Kosovës, të cilët do të qëndrojmë në shumicën e rasteve një hap  para pranimit të  shërbimit mjekësor emergjent spitalor.

Në Memorandum, theksohet se ekipet e Kryqit të Kuq, do të asistojnë në përcjelljen e pacientëve  së bashku me stafin mjekësor të Klinikës Emergjente.  Ekipet Vullnetare të Ndihmës së Parë të Kryqit të Kuq të Kosovës nuk kanë përgjegjësi profesionale gjatë trajtimit të sëmurëve dhe lënduarve, por vetëm asistencë teknike.

 

Me respekt,