Qendra Kombëtare e Mjekësisë Sportive

Veprimtaria  e  Qendrës Kombëtare të Mjekësisë Sportive – Prishtinë    

QKMS është institucion publik shëndetësor i cili bënë pjesë në Shërbimin Spitalor Klinik Universitar të Kosovës, si shërbim profesional me të drejta dhe detyrime të përcaktuara në bazë të Ligjit për Shëndetësi dhe  Statutit të SHSKUK.

QKMS si njësi autonome e SHSKUK organizon dhe drejton punët administrative dhe profesionale në pajtim me ligjet në fuqi dhe Statutit të SHSKUK.

QKMS si qendër referente e mjekësisë së sportit, ofron shërbime shëndetësore për të gjithë sportistët dhe pacientët e referuar në këtë Qendër, si dhe planifikon e ndërmerr masat e nevojshme për ruajtjen dhe përparimin e shëndetit të sportistëve dhe qytetarëve që merren në mënyrë rekreative me sport.

QKMS kryen hulumtime kërkimore shkencore, statistikore dhe përgatit programin e masave të kujdesit shëndetësor nga fushë veprimtaria e vet.

QKMS vlerëson aftësitë e spotistëve dhe  qytetarëve që merren në mënyrë rekreative me sport nëpërmjet vizitave sistematike dhe periodike.

Udhëheq regjistrin e  sëmundjeve profesionale dhe bën monitorimin, studimin e shkaqeve të lëndimeve të sportistëve dhe atyre që merren me rekreacion  në Republikën e Kosovës

Në zbatimin e kujdesit shëndetësor, QKMS ndërmerr masat e nevojshme për sigurimin e standardeve cilësore dhe sasiore të kujdesit shëndetësor.

Standardet cilësore janë ato të parapara në nenin 13, pika 1, 2  të Ligjit për Shëndetësi Nr.04/L-125.

 

Organizimi i QKMS
Veprimtaria e QKMS -së  realizohet përmes këtyre njësive:
Njësia e Mjekësisë Sportive :
Sherbimet:
Përparimi, parandalimi, mjekimi dhe rehabilitimi i sportistëve të sëmurë, me ç’rregullime,  dhe me lendime;
Përcaktimi i diagnozës fillestare dhe kujdesi elementar shëndetësor;
Testimi – diagnostikimi i aftësive funksionale;

Aktivitetet:
Këshilla nutritive dhe përpilim i programeve nutritive për sportistë dhe rekreativë;
Këshilla dhe pjesëmarrëje në përpilimin e programeve trajnuese për sportistë;
Këshilla për përsonat që merren në mënyrë rekreative me sport;
Aktivitet i gjithëmbarëshem kundër dopingut;

Njësia e sherim – rehabilitimit:
Ekzaminimin – vlerësimin gjithëpërfshirës të sportistit – pacientit;
Formulimin e diagnozës (fizioterapeutike), prognozës dhe planit të trajtimit;
Ofrimin e konsultimeve brenda ekspertizës së tyre dhe të përcaktoj kur sportistit – pacientit duhet t’i ofrohet një profesionisti tjetër shëndetësorë;
Zbatimin e programit të intervenimit – trajtimit fizioterapeutik;
Vlerësimin e rrezultateve të intervenimeve – trajtimeve;
Dhënien e këshillave dhe rekomandimeve për vetë – menaxhim në aktivitetet e jetës së përditëshme.

Shërbimi i Administratës dhe njesive ndihmëse:
Zyra e shërbimeve juridike dhe përsonelit
Zyra për buxhet dhe financa,
Zyra për prokurim,
Zyra e shërbimeve teknike,
shërbimet e mirëmbajtjes dhe pastërtis
shërbimet e sigurisë
autoparku

Udhëheqja dhe trupat e QKMS

Bordi Drejtues
Bordi Drejtues drejton aktivitetet e QKMS-së, nën udhëheqjen e Drejtorit Ekzekutiv.
Bordi drejtues ka pesë (5) anëtarë:
Drejtori Ekzekutiv i QKMS-së (1),
Shefi i Shërbimeve Shëndetësore (1),
Shefi i Administratës (1),
Kryeinfermieri (1),
Kryesuesi i Këshillit Profesional (1).

Stafi aktual
Prof.Dr Adem Nura – Drejtor ekzekutiv
Dr.Rrustem Gashi – Shef i shërbimeve shëndetësore
Shkelzen Rexhaj – Shefi i Administratës
Dr.Kumrije Mahmuti spec.fiziater
Irfan Kadriu – Fizioterapeut
Hanife Ismajli – Fizioterapeut
Mr.Imran Isufi – Kineziolog
Atdhe Halimi – Fizioterapeut
Servete Llulluni – Infermiere
Fahrije Neziri – Asistente teknike

ORARI I KONTROLLAVE MJEKЁSORE PЁR FUTBOLLISTЁT 2015/16  

Orari i kontrollit mjekësor për futbollistët e SUPERLIGËS sipas klubeve (senior dhe junior) 2015/16 (sezoni VJESHTOR)
Nr. EKIPI Vendi Kontakti Data Ora
1 FERONIKELI Drenas 044-233-077044-422-727 20.07.2015 8:30
2 BESA Pejë 044-137-751 21.07.2015 8:30
3 PRISHTINA Prishtinë 038-226 968 22.07.2015 8:30
4   HAJVALIA Prishtinë 044-335-178 23.07.2015 8:30
5 KOSOVA (V) Vushtrri 044-768-077 24.07.2015 8:30
6 TREPÇA ‘89 Mitrovicë 044-213-628 27.07.2015 8:30
7 DRENICA Skenderaj 044-194-777044-684-711 28.07.2015 8:30
8 ISTOGU Istog 044-138-603 29.07.2015 8:30
9 DRITA Gjilan 044-446-135045-645-079 30.07.2015 8:30
10 LLAPI Podujevë 044-600-317 31.07.2015 8:30
11 LIRIA Prizren 044-187-340 03.08.2015 8:30
12 GJILANI Gjilan 044-212-118 04.08.2015 8:30
Orari i kontrollit mjekësor për futbollistët e LIGЁS SЁ PARЁ sipas klubeve (senior dhe junior) 2015/16 (sezoni VJESHTOR)
Nr. EKIPI Vendi Kontakti Data Ora
1 VЁLLAZNIMI Gjakovë 044-122-717 05.08.2015 8:30
2 FERIZAJ Ferizaj 045-284-284044-378-315 06.08.2015 8:30
3 TREPÇA Mitrovicё 044-589-142 07.08.2015 8:30
4 FLAMURTARI Prishtinë 044-237-888044-410-041 10.08.2015 8:30
5 FUSHË KOSOVA F. Kosovë 044-315-744 11.08.2015 8:30
6 2 KORRIKU Prishtinë 044-153-771 12.08.2015 8:30
7 VLLAZNIA (P) Pozhoran 044-873-490 13.08.2015 8:30
8   DUKAGJINI Klinë 044-223-135 13.08.2015 11:30
9 KEK-u Obiliq 044-250-636 14.08.2015 8:30
10   RAMIZ SADIKU Prishtinë 044-165-706 17.08.2015 8:30
11 RAHOVECI Rahovec 044-400-662 18.08.2015 8:30
12   BALLKANI Suharekë 044-636-855 18.08.2015 11:30
13 KOSOVA (P) Prishtinë 044-171-352044-595-318 19.08.2015 8:30
14 LUFTETARI Brekoc 044-385-326 19.08.2015 11:30
15 VITIA Viti 044-210-880 20.08.2015 8:30
16 BEHARI Vitomiricё 044-774-394044-251-473 20.08.2015 11:30
Orari i kontrollit mjekësor për futbollistët e LIGЁS SЁ DYTЁ sipas klubeve (senior dhe junior) 2015/16 (sezoni VJESHTOR)
Nr. EKIPI Vendi Kontakti Data Ora
1 ULPIANA Lipjan 044-194-204 21.08.2015 8:30
2 LEPENCI Kaçanik 044-253-011 21.08.2015 11:30
3 DEÇANI Deçan 044-293-172 24.08.2015 8:30
4 KAMENICA Kamenicё 044-685-855 24.08.2015 11:30
5 VICIANUMI Vushtri 044-198-438 25.08.2015 8:00
6 KAOLINI Karaqevё 044-393-736044-710-629 25.08.2015 11:00
7  RILINDJA E KOS. Gjakovё 044-122-769 25.08.2015 13:00
8 BASHKIMI (K) Kamenicё 045-835-696 26.08.2015 8:30
9 LUGU I BARANIT Pejё 044-249-265 26.08.2015 11:30
10 BESLIDHJA Prishtinё 044-220-581 27.08.2015 8:30
11 OPOJA Dragash 044-890-634 27.08.2015 11:30
12 RINIA Fushё Kosovё 049-111-377 28.08.2015 8:00
13 LESHANI Pejё 049-808-020 28.08.2015 11:30
14 TEFIK ÇANGA Ferizaj 044-172-080 31.08.2015 8:30
15 BESA (IR) Deçan 045-177-289 31.08.2015 11:30
16 VJOSA Shtime 044-233-058044-158-943 01.09.2015 8:00
17 ILIRIA Pejё 049-171-457 01.09.2015 11:30
18 MINATORI Magurё 044-331-930049-723-350 02.09.2015 8:30
19 18 KORRIKU Rahovec 044-494-752 02.09.2015 11:00
20 GALLAKSIA Gjilan 044-871-245 03.09.2015 8:30
21 KASTRIOTI Ferizaj 044-126-400 03.09.2015 11:30
22 ARDHMENIA F.Kosovё 049-717-297 04.09.2015 8:30