Spitali i Përgjithshëm “”Dr.Sami Haxhibeqiri””-Mitrovicë ka filluar punën në vitin 1950 dhe fillimisht ka qenë i njohur si Spitali i Përgjithshëm –Mitrovicë Themeluesi i Spitalit të Përgjithshëm –Mitrovicë është Ministria e Shëndetësisë së Kosovës. Emri i institucionit shëndetësor është:Spitali i Përgjithshëm “Dr.Sami Haxhibeqiri”-Mitrovicë Mbeshtetur në Ligjin për shendetsi të Republikes të Kosovës (Ligji Nr.04/L-125) nenit 17,alinea 3,pika 3.1
Spitali i Përgjithshëm –Mitrovicë ka statusin e Spitalit të Përgjithshëm si institucion publik për nivelin dytësor të kujdesit shëndetësor. Mbështetur në Statutin e Shërbimit Spitalor dhe Klinik Univerzitar të Kosovës /miratuar me vendimin Nr.05/148 te 11.09.2013/neni 6, alinea 1,pika 1.7. Spitali i Përgjithshëm –Mitrovicë është pjesë përbërëse dhe Njësi Organizative e SHSKUK-Prishtinë.
Kontakti:

Drejtori Operativ : mr.sci.ixhmet_rexhepi@spitali-mitrovice.com

Drejtori Mjeksor : dr.zahir_musa@spitali-mitrovice.com
Drejtoresha Infermjeris : rukije_merovci@spitali-mitrovice.com
Kryetar i këshillit Profesional :
dr.rrahim_merovci@spitali-mitrovice.com

Asistenja Administrative e Drejtorisë Ekzekutive :
as.adm.lirije_bajraktari@spitali-mitrovice.com
Pergjegjesi i webit,Teknologjis informative :
arbnor-bajraktari@spitali-mitrovice.com

Telefon: +386 49 736 173
E-Mail: info@spitali-mitrovice.com

për më tepër vizitoni;

www. spitali-mitrovice.com