Spitali Rajonal është i vetmi Spital i përgjithshëm i nivelit sekondar në Prizren dhe është i vendosur ne pjesën jugore të qytetit , në rrugën Shehë Emini , pa numër.Filloi punën në vitin 1930 dhe ka një traditë të pandërprerë deri me tani.Spitali Regjional i Prizrenit momentalisht ka 517 shtretër me 759 punëtor dhe i shërben një popullate me një numër të përafërt prej
500.000 banorëve që i mbulon gjashtë komunat: Dragash, Rahovec, Malishev, Suharek, Mamushë dhe Prizren.Spitali përbëhet prej 5 departamenteve mjekësore dhe një jomjekësorë të cilët ne veh’te kanë 26 reparte dhe shërbime të ndryshme mjekësore.

Kompleksi spitalor përbëhet prej 7 objekteve spitalore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 22.000 m² ku janë të vendosur repartet dhe shërbimet mjekësore dhe prej 2 objekteve përcjellëse në një sipërfaqe prej 1.200 m² ku janë të vendosura shërbimet përcjellëse/lavatorja dhe ngrohtorja.

Spitali i Prizrenit ofron këto shërbime :

1. Departamenti për Nena e fëmijë
1.1-Pediatria
1.2-Gjinekologjia
1.3-Akusheria me maternitetit dhe
1.4-Neonatologjia

2. Departamenti i degëve kirurgjike
2.1-Kirurgjia e përgjithshme
2.2-Urologjia
2.3-Ortopedia
2.4-Orl
2.5- ftamologjia

3. Departamenti i degëve internistike
3.1-Interna e përgjithshme
3.2-Njësia koronare
3.3-Shërbimi Dializës
3.4-Neurologjia
3.5-Pneumoftiziologjia me disp.antituberkulare
3.6-Infektive
3.7-Dermatologjia

4. Departamenti i psikiatrisë
4.1-Psikatria e pergjithshme
4.2-Kujdesi intensive me psikiatrine forensike
5. Departamenti i Emergjencës me anestesion
5.1-Emergjenca
5.2-Anestezioni me reanimacion
5.3-Kujdesi intensive qendrore
6. Departamenti I Diagnostifikimit
6.1-Laboratori biokimik me mikrobiologji
6.2-Transfuzioni gjakut
6.3-Fiziatria
6.4-Farmacia Qendrore
6.5-Radiologjia
6.6-Patologjia me mjekësinë ligjore
9.4-Bioinxhinjeret

Spitali Rajonal është i vetmi Spital i përgjithshëm i nivelit sekondar në  Prizren dhe është i vendosur ne pjesën jugore të qytetit , në rrugën Shehë Emini , pa numër. Filloi punën në vitin 1930 dhe ka një traditë të pandërprerë deri me tani. Spitali Regjional i Prizrenit momentalisht ka 517 shtretër me 759 punëtor dhe i shërben një popullate me një numër të përafërt prej
500.000 banorëve që i mbulon gjashtë  komunat: Dragash, Rahovec, Malishev, Suharek, Mamushë dhe Prizren. Spitali përbëhet prej 5 departamenteve mjekësore dhe një jo mjekësorë të cilët kanë 26 reparte dhe shërbime të ndryshme mjekësore.
Kompleksi spitalor përbëhet prej 7 objekteve spitalore me një sipërfaqe të përgjithshme prej 22.000 m² ku janë të vendosur repartet dhe shërbimet mjekësore dhe prej 2 objekteve përcjellëse në një sipërfaqe prej 1.200 m² ku janë të vendosura shërbimet përcjellëse/lavatorja dhe ngrohtorja.

Drejtori ekzkeutiv – Dr. AFRIM AVDAJ Kirurg-Endoskopist
Drejtori mjekësor- Dr.Lumnije Hoxha,oftamologe
 Drejtori operatives- Qazim Gashi,jurist
 Drejtori infermierisë- u.d.Shyqri Hasani< < tel : +381 29222222 http://www.spitali-prizren.com/Fillimi.aspx