KONTAKTE TE TJERA

Adresa: LAGJIA E SPITALIT, PRISHTINË 10000, KOSOVË

Centrali telefonik: +381 38 500 600

ZYRJA E DREJTORIT: +381 38 500 600 3232

Email: INFO@SHSKUK.ORG

Emri

Email

Subjekti

Mesazhi