Zyra e Drejtorit të Përgjithshëm

Mr.sci.dr. Basri Sejdiu- 
UD- Drejtor i Përgjithshëm i Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës
Kontakti tek sekretaria teknike 038500600-3232